هو الصمد
  « دیروز برای فردا »
جمعه 6 بهمن 1385
... وکاوه هنوز زنده است

 


کجا میری بچه؟                                                     
مدرسه.
این چیه؟
کتابه.
پاسبان کتاب را کنار گذاشت و شروع کرد جیبهای محمود را دنبال اعلامیه گشتن . فکرش نمی رسید که شاید این کتاب هم مثل اعلامیه ممنوع باشه.
یادگاران ص3

                                                                                                                                           


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
آماربازدیدکنندگان